Lad os finde de bedste behandlere til dig

Sundhedsfaglige og Akupunktur

En person der er sundhedsfaglig uddannet, kan tildeles autorisation af sundhedsministeriet.

Autorisation er en garanti for gennemført uddannelse og kompetencer.

Med autorisationen følger både ansvar, rettigheder og pligter.

Hos Sundhedsfaglige Akupunktører finder du kun akupunktører

  • med sundhedsfaglig autorisation hos Sundhedsstyrelsen
  • som er RAB-registrerede (=Registreret Alternativ Behandler)

 

Alle vores akupunktører har en grund-uddannelse som sygeplejersker, kiropraktorer, ergoterapeuter, jordemødre, fysioterapeuter eller læger, og alle har en akupunktur-uddannelse der lever op til Europæisk standard (ETCMA).

For medlemmerne betyder det, et højt fagligt fællesskab.

For patienterne betyder det, sikkerhed for uddannelse og høj faglig kvalitet.

Nyheder og Forskning

Akupunktør med sundhedsfaglig bagrund

Kære akupunktør med sundhedsfaglig baggrund. Nu varer det ikke længe før vi  i vores forening kan RAB-registrere vores medlemmer. Vi glæder os meget over vores sundhedsfaglige fællesskab med akupunktur som omdrejningspunkt. Den 22.04.2020 har vi eksisteret i 2 år, hvilket var kriteriet for at blive godkendt til at kunne RAB-registrere. Husk der stadig er GRATIS […]

Referat af SA-bestyrelsesmøde Torsdag 04.04.2019 kl 20.00-21.15

Tilstede: Mona B. Christensen, Christina Westergaard, Charlotte Gregersen, Betina Dyring-Andersen Afbud: Birgitte Christensen Medlems status: Alene i indeværende uge er der tre nye medlemmer. Det går støt og roligt den rigtige vej. Vi kan nok ikke forvente større medlemstilgang før vi kan få lov til at RAB-reg. medlemmerne. Afslag fra STPS.: Vi har fået afslag […]

Referat af SA-bestyrelsesmøde 07-03-2019 kl 20.00-21.00

Tilstede Charlotte Gregersen, Christina Westergaard, Mona Christensen, Betina Dyring-Andersen Referent Betina 1.  Velkomst 2.  RAB reg. Stps er rykket flere gange for svar mhp godkendelse af at vi kan få lov til at RAB-reg. Vi hører intet.      Betina vil forsøge at ringe til kontorchef Anna Skat Nielsen (ani@sum.dk) og afdelingschef Dorthe Søndergaard (des@sum.dk), […]

Referat af SA-bestyrelsesmøde ons. 5. dec. 2018

Deltagere: Betina, Charlotte, Mona, Birgitte og Christina Velkomst ved Betina. Status: Vi har fået et par mails om tilmelding og med spørgsmål om foreningen. Talt lidt om at vi skal kalde os et fagligt interesse fællesskab, og forklare os tydeligere at nye medlemmer ikke skal melde sig ud af deres foreninger, før at vi kan […]

Referat af SA-bestyrelsesmøde  03.10.2018

Deltagere Charlotte Gregersen (Næstformand), Betina Dyring-Andersen (formand) og Christina Westergaard (kasserer) Referent Betina Forslag til foreningens logo forelægges. Umiddelbart er der to mulige. Det ville være flot med en kombi af begge, men det er måske for vanskeligt. Vi holder os til den model der ligner lægeforeningens. Den anden model vil vi også bruge men […]

Stiftende Generalforsamling Odense 21.04.2018

Dagsorden: Valg af ordstyrer Valg af referent Registrering af fremmødte Valg af stemmetællere Gennemgang af vedtægter Fastsættelse af kontingent Afstemning om vedtægter Valg af formand Valg af medlemmer til bestyrelsen Valg af suppleanter til bestyrelsen Valg af revisor og revisorsuppleant Indkomne forslag Eventuelt Ad 1.Ordstyrer Celia Falkenberg Ad 2 Referent Charlotte Gregersen Ad.3 Alle fremmødte […]

Generalforsamling Sundhedsfaglige Akupunktører

Kom og vær med til, at præge din forening og gør din stemme gældende. Vi afholder Generalforsamling og temadag 04. Maj 2019 kl 10-16  Sted: DSR Kreds Syd Danmark Adresse: Vejlevej 121, 7000 Fredericia Pris: kr. 200,- RAB point: 6 Tilmelding senest 31.03.2019 ved indbetaling af kr 200,- til Reg. 2135 konto 6288 790 394. Husk […]

Overgangsalder og akupunktur

Overgangsalder og akupunktur Dansk undersøgelse viser at akupunktur har god effekt ved symptomer på overgangsalder. For nogle kvinder kan overgangsalderen, og årene op til, være en tid med følelsesmæssige og fysiske symptomer. Hormoner letter symptomer som varme og sved, men det er ikke egnet til alle kvinder. En lille undersøgelse offentliggjort i BMJ Open tyder […]

Akupunktur til overgangsalder

Akupunktur til overgangsalder Akupunktur har i mange forskningsforsøg vist sig at være effektivt mod symptomer fra overgangsalder. Et studie med 70 forsøgspersoner har vist signifikant forskel på de kvinder der fik akupunktur mod overgangslader i sammenligning med de kvinder der ikke modtog akupunktur- altså kontrolgruppen. Kvinderne der fik akupunktur mærkede bedring af søvnløshed, hedeture, tørre […]

Akupunktur til graviditets smerter

En undersøgelse om akupunkturs gode effekt på graviditets smerter, baseret på data fra 81 patienter der både fik nåle og cupping. Læs hele undersøgelsen. HER