Medlemsskab

Medlemsskab af Sundhedsfaglige Akupunktører er et tilbud til dig der sætter uddannelse og kvalifikationer højst.

Vi kræver noget af dig.

Dels skal du være sundhedsfaglig men også have den lange TCM-uddannelse og være villig til kontinuerlig efteruddannelse.

Vi sparer med hinanden både indenfor akupunkturen men også omkring den vestlige medicin.

Selvfølgelig er det TCM-akupunkturen der er i centrum. Når det er sagt, at det faktisk rart at være på kursus med andre ligesindende der ved hvad man taler om når latinske ord eller navne på medicin mm. bliver nævnt.

Prisen fordeler sig således

Indmeldelsegebyr kr 500,- (engangs)

Årligt medlemsskab kr 2.000,-

 

Du får blandt andet

 • RAB-godkendelse.
 • Lovpligtig ansvarsforsikring.
 • Koda/Gramex.
 • Link fra vores hjemmeside til din egen.
 • Billigt medlemsskab inklusiv medlemsskab af ETCMA.
 • Gratis ETCMA-kurser og forskning.
 • Vejledning til procedurebeskrivelser som et et krav fra STPS.
 • Fællesskab med ligesindede.

 

For at opnå medlemsskab af Sundhedsfaglige Akupunktører kræves følgende :

Krav til akupunkturuddannelsen:

 • Er man uddannet før 2015 skal man have en akupunkturuddannelse med minimum 350 timer akupunktur og 125 timer klinisk praksis. Herudover 50 timer i anden alternativ behandling, 25 timer i sundhedspsykologi , 12 timer førstehjælp og opdateret efteruddannelse, 10 timer i lovgivning og klinikdrift + efteruddannelse svarende til 52 timer over den seneste 3-årige periode.
 • Uddannelse fra 2015 : 350 timer akupunktur og 125 timers klinisk praksis
 • Uddannelse fra 2016 : 383 timer akupunktur og 233 timers klinisk praksis
 • Uddannelse fra 2017 : 453 timer akupunktur og 316 timers klinisk praksis.
 • Er man uddannet efter 2015 skal man have en uddannelse, der lever op til de europæiske minimumsstandarder. D.v.s. uddannelsen skal indeholde 533 timer undervisning i akupunktur og 400 timer i klinisk praksis.

 

Dette timetal tilbydes i øjeblikket på følgende skoler:

 

Krav til sundhedsfaglig uddannelse:

I modsætning til andre akupunkturforeninger kræver SA, at du har en baggrund med en sundhedsfaglig uddannelse og autorisation.

Der kræves en sundheds-uddannelse på minimum uddannelsesniveau 6 i Den Danske Kvalifikationsramme for Livslang læring. Se her

Eksempelvis sygeplejerske, læge, kiropraktor, jordemoder, fysio- og ergoterapeut eller tilsvarende.

 

OBS. Under godkendelsesproceduren, foretager vi samtidig opslag i Autorisationsregisteret.

 

Når du er blevet medlem af Sundhedsfaglige Akupunktører, forventer vi du lever op til vores vedtægter og ikke mindst opnår 52 RAB point over en 3 årig periode ved efteruddannelse.

 

Vedr. medlemsskab, spørgsmål eller tvivl kan du skrive til os ved at trykke HER