Vi gør vores yderste for, at give dig bedst mulig behandling.

Alle vores medlemmer er dygtige og veluddannede og ikke mindst underlagt reglerne ved Styrelsen For Patientsikkerhed samt Autorisationsloven.

På trods af ovenstående kan det ske, at du har brug for at klage.

 

I tilfælde af, at du mener du er uretmæssigt behandlet, bør du dels klage til din behandler og dels til Charlotte Gregersen som er formand for vores Etisk Nævn.

Charlotte kan træffes på denne mail:

saakupunktur@gmail.com.

 

Desuden har du som patient mulighed for at klage til Styrelsen for Patientklager via borger.dk.

Du skal bruge dit NEMid.

Tryk her BORGER.DK