Vi gør vores yderste for, at give dig bedst mulig behandling.

Vi er dygtige og veluddannede og ikke mindst underlagt reglerne ved Styrelsen For Patientsikkerhed og autorisationsloven.

På trods af ovenstående kan det ske, at du har brug for at klage.

 

I tilfælde af, at du mener du er uretmæssigt behandlet, bør du dels klage til din behandler og til vores forening via kontaktformularen Kontakt

Desuden har du som patient mulighed for at klage til Styrelsen for Patientklager via borger.dk.

Du skal bruge dit NEMid.

Tryk her BORGER.DK