I tilfælde af, at du mener du er uretmæssigt behandlet, har du som patient mulighed for at klage.

Alle vores medlemmer er underlagt reglerne i autorisationsloven.

Hvis du vil klage over en behandling, skal du klage til Styrelsen for Patientsikkerhed via borger.dk.

Du skal bruge dit NEMid.

Se HER