Nye regler for ikke-autoriserede sundhedspersoner, der vil udføre nåleakupunktur på brystkassen

Fra 30. juni 2024 kommer der skærpede krav til uddannelsen af ikke-autoriserede sundhedspersoner, der udfører nåleakupunktur på brystkassen.

Kravene indføres for at styrke patientsikkerheden og betyder, at sundhedspersoner uden sundhedsfaglig autorisation, der vil udføre nåleakupunktur på brystkassen, både skal have gennemført:

  • Et 3 dages kursus i at forebygge, erkende og håndtere skader på lungerne efter nåleakupunktur på brystkassen, som er godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Når kurset er gennemført skal det registreres hos styrelsen,

og

  • En sundhedsmæssig uddannelse på minimum 660 undervisningstimer. Af de 660 undervisningstimer skal de 250 være i akupunktur. Erhvervserfaring kan ikke modregnes i de 660 timer. Hvis man ikke har enten en autorisation eller opfylder kravene til uddannelse nævnt ovenfor, må man altså ikke udføre akupunktur på brystkassen efter den 30. juni 2024.

Reglerne blev indført i autorisationsloven i 2019 med overgangsordninger for hvert nyt krav. Nu udløber den sidste af overgangsordningerne, og dermed træder kravet om en sundhedsmæssig uddannelse i kraft.

Læs mere om kravene til uddannelse for dem, der vil udføre nåleakupunktur på brystkassen her: https://stps.dk/nyheder/2024/jan/skaerpede-krav-naar-ikke-autoriserede-sundhedspersoner-udfoerer-naaleakupunktur-paa-brystkassen

Vi håber, at I vil dele dette med jeres medlemmer og samarbejdspartnere, så vi sammen kan arbejde for et trygt sundhedsvæsen.