Kære Akupunktør.

 

Du inviteres hermed til Generalforsamling og undervisning 16.03.2024 kl 09-17.

Vær med til at gøre din stemme gældende, mød dine kollegaer og bliv klogere.

 

Er du ikke medlem af SA, er du velkommen efter vores Generalforsamling.

 

Det afholdes i år på

Hotel Nyborg Strand

Østersøvej 2

5800 Nyborg

Se mere på www.nyborgstrand.dk

 

 

Dagsprogram:

Kl 08.30 – 09.00 Morgenmad og fremmøde

Kl 09.00 – 11.00 Generalforsamling

Kl 11.00 – 12.00 Markedsføring i din klinik

Kl 12.00 – 13.00 Frokost

Kl 13.00 – 14.00 Tunge diagnoser

Kl. 14.00 – 17.00 Kæbespændinger/smerter

 

RAB-point for hele dagen 8

Pris for medlemmer af SA Kr. 850,- som indeholder

Undervisning

Morgenbrød

Frokostbuffet inkl. 1 vand

Eftermiddagskage

Kaffe, isvand og frugt frit tilgængelig under hele opholdet

 

 

Ikke-medlemmer kan deltage fra kl 11.00 til 17.00

Pris for ikke-medlemmer Kr 850,-

RAB-point 6

 

 

Tilmelding senest 16.03.2024 ved indbetaling på reg. 2135 konto 9025 4574 44 (husk navn)

Er du ikke medlem af vores forening, bedes du skrive en mail (se nedenfor), så vi kan sende dig kvittering og senere RAB-bevis.

Har du specielle ønsker om kost, bedes du skrive til betina@sundhedsfagligeakupunktoerer.dk

 

 

Vi glæder os til at se dig

 

Mange hilsner fra Bestyrelsen SA

 

Generalforsamling

 OBS forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 15.02.2024

 

Dagsorden

Velkomst ved formanden

  1. Valgt af dirigent
  2. valg af stemmetællere og referent
  3. Formanden beretning
  4. Etisk nævns beretning
  5. Fremlæggelse af regnskab
  6. Indkomne forslag fra
  7. Bestyrelsen
  8. Medlemmer
  9. Valg af bestyrelsesposter

Formandsposten er på valg.

 

Markedsføring ved Maria Sackmann

Hvordan får du flere patienter?

Insta, Facebook eller andet?

 

 

Tunge-diagnose ved Christina Westergaard.                           

Tungediagnose er et godt redskab til at understøtte din TCM-diagnose ved akupunktur.

Ved hjælp af tungen, kan du understøtte akupunktur-anamnesen og derved lave et effektivt og godt behandlingsforløb for din patient.

På tungen kan ses varme, kulde, stagnation og meget mere.

Vi gennemgår tungens opbygning, facon, farver og belægninger samt finder organernes placering på tungen.

 

Vi slutter med øvelser ved at se på hinandens tunger for at øve tungediagnosen.

 

 

 

 

Kæbespændinger & kæbesmerter ved Nikolaj Nørgaard   

Problematikken ses næsten hos alle mennesker.

Kurset er derfor brugbart ved enhver akupunkturbehandling.

 

Vi gennemgår kæbens anatomi samt de bagved liggende årsager og ikke mindst relationen mellem kæbespændinger og tinnitus.

 

Der vil være praktiske øvelser. Vi vil træne de medicinske akupunkturpunkter, som bruges uanset hvilken TCM-diagnose, der ligger bag ved problematikken.

De punkter vi træner vil derfor fint kunne bruges i kombination med behandling af individuelle ubalancer.