Akupunkturforeningen Sundhedsfaglige Akupunktører (SA) stiller Danmarks højeste krav medlemmerne.

Der stilles skrappere krav til akupunktører med sundhedsfaglige autorisation end til andre akupunktører, bl.a. vedr. optagelse og opbevaring af journaler samt procedurebeskrivelser m.m.

SA´s vision er

  • at samle akupunktører med samme baggrund.
  • at holde udgifter til medlemsskab og RAB-reg. på et minimum.
  • at få en autorisation for akupunktører.
  • medlemsskab af ETCMA  https://www.etcma.org/

 

Akupunktørens profil:

  • Har en sundhedsfaglig autorisation, eksempelvis kiropraktor, sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut, læge, jordmoder.
  • Har en bestået TCM akupunktur-uddannelse. Se link for mere om uddannelseskravene: sundhedsfagligeakupunktører.dk
  • Har førstehjælpskursus med minimum 12 timers grundkursus og minimum 3 timers opfølgningskursus hvert 2. år.

Vel mødt fra Bestyrelsen.